Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ


*. Έκδοση αδείας κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου (και Μελισσοκομικό).-

1. Μέχρι 2,5 τόνους μικτού βάρους
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
I. Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
II. Αίτηση 4 (χορηγούμενη και από την υπηρεσία)
III. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
IV. Βιβλιάριο ΟΓΑ θεωρημένο
V. Δήλωση εισοδήματος Ε1
VI. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
VII.Μελισσοκομικό Βιβλιάριο.

Παρατηρήσεις: Σύμφωνα με την ΚΥΑ 32508/2512/2001 άδεια κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500χιλιογράμμων ή 1.300 χιλιογράμμων ωφελίμου φορτίου, δύναται να χορηγηθεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν χαρακτηρίζεται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εφόσον το πρόσωπο αυτό αποκτά και δηλώνει αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα.
Για τη χορήγηση της άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να:
-προσκομίσει το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, από το οποίο να προκύπτει η δήλωση γεωργικού εισοδήματος (μελισσοσμηνών)
- υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/86 ότι δεν έχει αποκτήσει αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής
- καταβάλλει ολόκληρη την υπέρ
του δημοσίου εισφορά εφάπαξ, όπως ισχύει κάθε φορά.


2. Μέχρι 4 τόνους μικτού βάρους
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
I. Αίτηση 5 (χορηγούμενη και από την υπηρεσία)
II. Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
III. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της ΔΟΥ του τρέχοντος οικονομικού έτους (απαιτούνται δηλωμένα γεωργικά εισοδήματα)
IV. Δήλωση εισοδήματος Ε1
V. Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
VI. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 Δηλώνονται τα εξής: Α)Αναλυτικά οι κλάδοι Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ,οι θέσεις , οι εκτάσεις ,το ιδιοκτησιακό καθεστώς ,οι αριθμοί ζώων και κυψελοσμηνών. Β) Για την εξυπηρέτηση της παραπάνω εκμετάλλευσης ήδη κυκλοφορούν στο όνομά μου..............αγροτικά αυτοκίνητα
VII. Βεβαίωση συνεταιρισμού ή συλλόγου για την αγροτική εκμετάλλευση
3. Άνω των 4 τόνων μικτού βάρους
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
I. Αίτηση 5 (χορηγούμενη και από την υπηρεσία)
II. Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
III. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της ΔΟΥ του τρέχοντος οικονομικού έτους (απαιτούνται δηλωμένα γεωργικά εισοδήματα)
IV. Δήλωση εισοδήματος Ε1
V. Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
VI. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 Δηλώνονται τα εξής: Α)Αναλυτικά οι κλάδοι Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ,οι θέσεις , οι εκτάσεις ,το ιδιοκτησιακό καθεστώς ,οι αριθμοί ζώων και κυψελοσμηνών. Β) Για την εξυπηρέτηση της παραπάνω εκμετάλλευσης ήδη κυκλοφορούν στο όνομά μου..............αγροτικά αυτοκίνητα
VII. Βεβαίωση συνεταιρισμού ή συλλόγου για την αγροτική εκμετάλλευση
VIII. Πιστοποιητικό ακαθάριστων εσόδων (τζίρος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου