Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
(Βασική εκπαίδευση στη μελισσοκομία)

          Στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) θα πραγματοποιηθούν δύο ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις (βασική εκπαίδευση στη μελισσοκομία) οι οποίες   περιλαμβάνουν όλη τη βασική θεωρητική πληροφόρηση και την πρακτική στο μελισσοκομείο του Εργαστηρίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πρώτη εκπαίδευση:
§  Σάββατο       2 Μαρτίου (2013), ώρες 09.00 έως 15.00
§  Κυριακή       3 Μαρτίου (2013), ώρες 10.00 έως 16.00
§  Σάββατο       9 Μαρτίου (2013), ώρες 09.00 έως 15.00
§  Κυριακή     10 Μαρτίου (2013), ώρες 10.00 έως 16.00

Δεύτερη εκπαίδευση:
§  Σάββατο       23 Μαρτίου (2013), ώρες 09.00 έως 15.00
§  Κυριακή       24 Μαρτίου (2013), ώρες 10.00 έως 16.00
§  Σάββατο      30 Μαρτίου (2013), ώρες 09.00 έως 15.00
§  Κυριακή      31 Μαρτίου (2013), ώρες 10.00 έως 16.00

Το κόστος ανά εκπαίδευση είναι 120 ευρώ το άτομο και θα περιλαμβάνει εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, καθημερινό ελαφρύ γεύμα, καφέδες και αναψυκτικά.
 Επίσης θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-5294562
                      και στο e-mail: melissa@aua.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου